Roofvogels

Naast fotografie houd ik me ook – redelijk fanatiek – bezig met de roofvogels in de Noordoostpolder.  En dat valt te combineren, natuurlijk!

De torenvalken in deze serie zijn mijn huistorenvalken: ik heb een nestkast op het erf en dat levert elk jaar een handvol jonge vogels op. Deze foto’s zijn genomen in 2015: in dat jaar vlogen er 6 jongen uit! Meer torenvalken kun je hier zien.

Verder zie je onder andere jonge bruine kiekendieven, havik en buizerd. De foto’s van de jonge vogels zijn gemaakt tijdens ringsessies door gecertificeerde ringers met de Werkgroep Roofvogels NOP, waarvan ik bestuurslid ben geweest.

Verder vind je een fotoseries van specifieke soorten, zoals de bruine kiekendief, boomvalk , sperwer  en anderen.

Naast de roofvogels die in de Noordoostpolder voorkomen ga ik op zoek naar de minder algemeen voorkomende soorten. Ook deze vind je hier.